Download hier het pdf-bestand (1,2 Mb) van
11 september: Een onderzoek naar de feiten

 

Uit het voorwoord

David Ray Griffin heeft een buitengewoon boek geschreven. Zelfs als je voor maar dertig procent onbevooroordeeld bent, verandert dit boek als je het zorgvuldig leest vrijwel zeker je denkwijze over de manier waarop de grondwettelijke democratie van de Verenigde Staten in de hoogste regionen van de regering werkt. Het komt zelden voor dat een boek zo’n potentie in zich draagt om de geschiedenis te bepalen.

Wat 11 september: Een onderzoek naar de feiten zo bijzonder maakt, is dat dit boek het meest gevoelige en meest controversiële onderwerp – het brede spectrum aan uitingen van de overheid met betrekking tot de tragedie van 11 september – verkent volgens de beste academische tradities.

Griffin toont zich een voorbeeldig wetenschapper: hij is bereid om iedere weg van bewijslast en logica te volgen, waarheen die ook moge leiden. Griffin stelt op briljante wijze een overweldigende bewijslast samen die duidelijk maakt dat er een uitgebreid, ongehinderd, volledig betaald en fundamenteel onderzoek moet plaatsvinden naar het volledige verhaal over hoe en waarom 11 september kon gebeuren.

Er zitten zoveel gapende gaten in de officiële verklaringen over 11 september dat geen enkel zogenaamd sluitend verhaal overeind blijft staan. De ene berg onverklaarbare feiten na de andere, de herhaalde pogingen van machthebbers om onafhankelijk onderzoek te voorkomen, en het bewijs dat personen binnen de regering-Bush al vóór 11 september een blauwdruk hadden klaarliggen die exact de acties beschreef die ze nu uitvoeren alsof de gebeurtenissen van 11 september er de aanleiding voor vormden, zijn voorbeelden waarom het boek van Griffin niet eens volkomen onbevooroordeeld gelezen hoeft te worden. Zoals ik al zei: dertig procent onbevooroordeeld is al genoeg, wat betekent dat bijna iedereen, behalve de dogmatisch blinde aanhangers van president Bush, overtuigd zal worden door de algemene bewijsvoering in dit boek.

Er is op dit moment in Amerika geen enkel excuus om aan te nemen dat de politiek onschuldig is, om klakkeloos uit te gaan van de goede bedoelingen van onze overheid. Het manipuleren van de gevoelens van het volk kent immers al een lange geschiedenis, zeker als het om oorlog en vrede gaat. Geschiedkundigen zijn het er in steeds grotere mate over eens dat de feiten werden gemanipuleerd:
(1) bij de explosie van de uss Maine om de Spaans-Amerikaanse oorlog te rechtvaardigen (1898),
(2) met betrekking tot de Japanse aanval op Pearl Harbor om de voorheen impopulaire inmenging in de Tweede Wereldoorlog te rechtvaardigen,
(3) bij het incident in de golf van Tonkin in 1964, dat door het Witte Huis als rechtvaardiging werd gebruikt om de Vietnamoorlog naar Noord- Vietnam uit te breiden,
(4) om Irak af te schilderen als een land dat een gevaarlijke hoeveelheid massavernietigingswapens verborgen hield, ter rechtvaardiging van een oorlog waarbij werd voorbijgegaan aan het internationale recht en de Verenigde Naties.

Dit plaatst ons allen voor een fundamentele, klemmende vraag. Waarom zou de officiële verklaring van 11 september als onaantastbaar moeten worden beschouwd en klakkeloos moeten worden aangenomen, zeker nu zij wordt gebruikt als rechtvaardiging voor een aantal van de gevaarlijkste ondernemingen uit de wereldgeschiedenis?

Zoals Griffin aantoont, is het niet noodzakelijk om het met de totale bewijsvoering van de critici eens te zijn om tot de conclusie te komen dat de officiële verklaring van 11 september absoluut niet overtuigt. Ieder onderdeel van zijn verhaal is genoeg om Griffins uitgangspunt te onderschrijven: dat dit land en de wereld een uitgebreide, geloofwaardige en directe verklaring verdienen van wat er op die noodlottige dag gebeurde en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Zo’n stap zou vandaag de dag blijk geven van de onbetwiste wijsheid van het beroemde antwoord dat Ben Franklin gaf toen hem werd gevraagd wat de grondwetsconventie in Philadelphia had bereikt: ‘Een republiek, als je die tenminste in stand houdt.’

– Richard Falk, emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan Princeton University
over 11 september: Een onderzoek naar de feiten. Uitgeverij Lemniscaat, 2006